پایه رولیک

انواع پایه رولیک | آیدلر چیست؟😎

پایه‌ رولیک در دستگاه های نوار نقاله ، برای ثابت‌ نگه داشتن رولیک و به عنوان یک نگه دارنده‌ برای حمل بار ، از پایه ی رولیک استفا...

ادامه مطلب