زیربندی

زیربندی ماشین‌آلات راهسازی به تقسیم و طبقه‌بندی ماشین‌آلات است که برای انجام کارهای مرتبط با ساخت و نگهداری جاده‌ها، بلوارها، پل‌ها و سایر زیرساخت‌های حمل و نقل استفاده می‌شود. این ماشین‌آلات شامل انواع مختلفی از وسایل و تجهیزات مانند بولدوزر، بیل مکانیکی، آسفالت پاش، والس، غلطک، خاکریز و غیره می‌شود.

به طور کلی، ماشین‌آلات راهسازی را می‌توان به دو دسته اصلی زیربندی کرد:

  1. ماشین‌آلات حفاری: شامل بیل مکانیکی و انواع دیگر از ماشین‌آلات حفاری برای حفر خاک و انجام کارهای حفاری مورد نیاز در ساخت جاده‌ها و بلوارها.
  2. ماشین‌آلات پرکننده و فشاردهنده: شامل بولدوزر، غلطک و والس برای فشردن و تراکم خاک و آسفالت در فرایند ساخت جاده‌ها.