زیربندی بیل مکانیکی راهساز یدک

چرخ آیدلر ،فنر زنجیر سفت کن سیلندر زنجیر و یوک زنجیربیل مکانیکی

راهساز یدک عرضه کننده انواع چرخ آیدلر ،فنر زنجیر سفت کن، سیلندر زنجیر و یوک زنجیربیل مکانیکی و بلدوزر چرخ (آیدلر) بلدوزر وبیل مکانیک...

ادامه مطلب