چکش هیدرولیکیHYDRAULIC BREAKER

سندان چکش هیدرولیکی

موجود است

سندان پیکور هیدرولیک یکی دیگر از قطعات چکش هیدرولیکی سندان میباشد که معمولا با چهار عدد پیچ طولی به سیلندر