باکت بیل مکانیکیEXCAVTOR BUCKET

تیغه BLADE

موجود است

1.350.000
دم تیغ ها از جمله کالا هایی هستند که در انواع مختلف لودر ها ،گریدرها و انواع بیل مکانیکی نصب شده و برای موارد مختلفی به کاربرده می شوند. دم تیغ لودر ولوو یکی از پرمصرفترین  دم تیغ هایی می باشد که بسیار باکیفیت بوده و از مورد توجه ترین دم تیغ هایی می باشد که در انواع لودر ها کاربرد بالایی دارد و می توان با اتصال آنها به راحتی فعالیت های مختلف را در زمینه راه سازی و بسیاری از فعالیت های های دیگر انجام داد و رضایت مندی بالایی از کالا و عملیات فوق داشت.

چرخ آیدلر IDLER

موجود است

8.000.000
چرخ آیدلر بیل مکانیکی و یا چرخ آیدلر بولدوزر به همراه زنجیر ، فنر – یوک و شفت  زنجیر سفت

دنده اسپراکت SPROCKET

موجود است

2.800.000
دنده اسپراکت که با نام های ، اسپراکت - خورشیدی نیز خوانده می شود وظیفه ی تسهیل حرکت زنجیر بیل مکانیکی و یا بلدوزر را در مسیر صحیح بر عهده دارد. دنده اسپراکت ها به دو صورت کامل ( یک تکه) و قطعه قطعه می باشند که نوع دوم پس از اتصال به یکدیگر دایره ی کامل را تشکیل می دهند.

زنجیر بیل مکانیکی TRACKSHOE

موجود است

32.000.000
زنجیر بیل مکانیکی از مجموعه ای از کفشک ها، پیچ و مهره های کفشک ،لینک های زنجیر ، واشر های زنجیر و ... تشکیل می شود. تعداد لینک ها تعیین کننده ی سایز زنجیر بیل می باشد . زنجیر های بیل مکانیکی معمولا تعداد لینکی مابین 45 تا 49 عددی دارند که به یکدیگر متصل می باشند.لینک ها بوسیله ی پین و بوش ها به یکدیگر اتصال می یابند