چکش ( پیکور)  هیدرولیکی چیست؟
چکش هیدرولیکی (Hydraulic Excavator Hammer) همیشه به صورت الحاقی برای ماشین آلات راه سازی از جمله بیل مکانیکی مورد استفاده قرار می گیرد. این چکش که بعضی مواقع پیکور(Peckers) نیز نامیده می شود، توانایی تخریب بسیار بالایی دارد تا جایی که هر گونه سنگ طبیعی و مصنوعی را تخریب می کند و معمولا برای تخریب در ساختمان ها  و پروژه های راهسازی استفاده می گردد. نحوه کار این دستگاه به این شکل است که، با فشار روغن هیدرولیکی که در پشت آن قرار دارد، به صورت پیاپی و با سرعت به نقطه هدف ضربه وارد کرده و با توجه به سختی هدف شدت و سرعت ضربه را تغییر می دهد.