سندان چکش هیدرولیک:

یکی دیگر از قطعات چکش های هیدرولیکی سندان میباشد که معمولا با چهار عدد پیچ طولی به سیلندر و بک هد متصل می شود .  سندان چکش هیدرولیکی دارای دو بوش بالا و پایین میباشد که وظیفه این بوش ها در یک راستا نگه داشتن قلم چکش هیدرولیکی برای ضربات پیستون چکش هیدرولیکی و جلوگیری از سایش و خرابی سندان می باشند که برای کارایی بیشتر معمولا از فولادهای آلیاژی نظیر MO40 ، VCN  و یا دیگر فولادهای با مقاومت بالا تولید می شوند.